Disleksi Atölyesi

En genel tanımıyla disleksi, akıcı okuma ve okuduğunu anlama sorunları ile kendini gösteren nörolojik temelli bir farklılıktır.

Özgül öğrenme güçlüğü kategorisinin alt alanlarından olan disleksi özgül öğrenme güçlüğü grubunun %85’ini oluşturmaktadır. Yani okul çağında ki her beş çocuktan birisi disleksi belirtileri göstermektedir. Bu yüksek orana rağmen ülkemizde disleksi alanında geliştirilmiş uzmanlar tarafından kullanılacak program sayısı sınırlıdır.

Disleksi müdahale programı bu sınırlılıktan yola çıkarak konu ile ilgili yapılan güncel araştırmaları merkezine alarak geliştirilmiş bir müdahale programıdır. Bilindiği gibi disleksinin temelinde sesi fark etme, çözümleme, kısa süreli bellek ve patern sorunları yer almaktadır.

Disleksi müdahale programı, içerisinde yer alan üç bölümü ile yukarıda bahsedilen sorun alanlarında çalışmalar yapılmasını sağlamaktadır.

Program öncelikle bireyin, görsel işlemleme becerisi kapasitesini arttırmayı hedeflemektedir. Daha sonra kısa süreli bellek kapasitesinin gelişiminin önündeki en büyük engellerden olan otomatik patern becerisini kazanmasını sağlayarak neredeyse tüm dislektik bireylerin en çok sorun yaşadığı işitsel kısa süreli bellek çalışmalarının daha sağlıklı ve hızlı ilerlemesini sağlamaktadır.

Başta da belirttiğimiz gibi disleksi fonolojik temelli bir farklılıktır. Buna dayanarak disleksi müdahale programı bireylerin cümleden kelimeye, kelimeden heceye ve heceden sese kadar izlenen süreçte cümleyi, kelimeyi, heceyi ve sesi fark edebilmesini, çözümleyebilmesinin bu çözümleme neticesinde otografi oluşturarak fotoğrafik okumanın önündeki engeli kaldırmak üzerine kurgulanmıştır.

Görsel işleme otomatik patern, kısa süreli bellek ve fonolojik farkındalık ile ilgili çalışmalar neticesinde, okuma ile ilgili altyapısı geliştirilen bireylerin süreç içerisinde edinmiş oldukları yanlış okuma alışkanlıklarının ortadan kaldırılmasına yönelik kendi içerisinde kolaydan zora bir sistematikte ilerleyen ve yeni okuma alışkanlığının kazandırılması yönelik çalışmalar programın son bölümünde yer almaktadır.

8 kitaptan oluşan disleksi müdahale programı toplamda 510 etkinlikten oluşmaktadır. Uzman eğitimciler ve aileler tarafından rahatlıkla kullanılabilecek bir altyapı da geliştirilmiştir.

Merkezimizde Disleksi Müdahale Programı Uygulanmaktadır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat