Eft Tekniği Nedir?

EFT – Duygusal Özgürleşme Tekniği Nedir?

EFT - DUYGUSAL ÖZGÜRLEŞME TEKNİKLERİ - EĞİTİMİ - Pozitif Hayat MerkeziEFT-(Emotional Freedom Techniques) bir Enerji Terapisi tekniğidir ve Duygusal Özgürleşme Tekniği anlamına gelmektedir. Kısaca akupunkturun duygusal sorunlara uygulanmasıdır. Akupunkturda iğne kullanılırken EFT’de parmak uçlarıyla akupunktur noktalarına vuruşlar yapılır.

Tüm hastalıklar, ağrılar, tüm duygusal veya psikolojik sorunlar yani endişeler, kızgınlıklar, üzüntüler, korkular içindir. Geçmişimizi temizleriz, bu duygusal bir temizliktir. Kendimizle aramızı düzeltmek, evren ile aramızı düzeltmek olacaktır ve şimdiye kadar değiştiremediğimiz şansı bir şekilde değiştirir. İlişkilerde de harikadır. Hüküm altından çıkamama, hayır diyememe gibi sorunlarda da çok iyidir. Bir anda kafanız değişir. Aşk acıları için de oldukça etkilidir.

EFT, dünyada birçok psikolog ve psikiyatrist tarafından kullanılan, özellikle duygusal, zihinsel ve performansla ilgili sorunlarda kullanılan çok etkili bir yöntemdir.

Aşırı duyguların ve olumsuz düşüncelerin oluşturduğu engelleri ortadan kaldırarak olaylara yapıcı şekilde yaklaşmamıza, sağlıklı kararlar vermemize ve yaşam kalitemizin artmasına yardımcı olur.

EFT Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

EFT Tekniği İlk olarak Klinik Psikolog Robert Callahan tarafından su fobisi olan hastası Mary’nin iyileşmesinde kullanılan bu yöntem daha sonra Stanford Üniversitesi mezunu bir mühendis olan Gary Craig’in yöntemi basitleştirmesiyle bütün dünyada kullanılmaya başlanmış ve duygusal sorunlardan ağrılara, performans endişesinden bağımlıklara kadar birçok alanda başarılı sonuçlar alınmıştır.

EFT ile Aşırı Duygular ve Olumsuz Düşüncelerle Nasıl Çalışılır?

Her birimiz yaşamımızda zaman zaman olumsuz ve derin deneyimler yaşarız. Başımızdan kötü bir olay geçtiğinde bunun etkilerini yıllarca taşıyabiliriz. Öfke, üzüntü, suçluluk gibi olumsuz kabul ettiğimiz duygular, olumsuz algılarımız ve yaşadığımız olumsuz olaylar, gerek ruhsal gerekse bedensel olarak sıkıntılar yaşamamıza neden olur. Kimi zaman farkında bile olmadan anılarımızda sakladığımız, bilincimizde olmayan olaylar ve bunlarla bağlantılı olan duygularımız, ruhsal ve bedensel rahatsızlıklara yol açar.

Çin tıbbına göre bedenimizde akupunktur noktalarının da geçtiği enerji alanları vardır. Duygusal travmalar, enerji alanlarında tıkanıklığa neden olur ve olumsuz duygular giderilemez. Bu noktalara EFT tekniğiyle vuruşlar yapılarak öfke, korku, kaygı, stresle baş edememe, yaşam kalitesini düşüren anılar yok edilebilmekte ve duygusal sorunların çözülmesi sağlanabilmektedir.

Eft tekniğinin Yaklaşık 7 bin yıllık geçmişi olan Çin tıbbının modern psikoterapi ile birleşmesini sağlayan EFT, konuşma terapileriyle benzerlik göstermekle birlikte problemlerin daha çabuk ortaya konmasını ve çözülmelerini sağlar. Kognitif (Bilişsel) davranış terapileri ile beraber kullanıldığında kişiye hizmet etmeyen inançları bulmaya ve yerine işe yarayan olumlu inançları koymada yardımcı olarak hızlı ve kesin sonuçlar almayı sağlamaktadır.

EFT’nin prosedürüne uyulması, sistemin düzenli uygulanması, doğru sözcükleri kullanılması, asıl kaynağa inilebilmesi açısından önemlidir. Bu yöntemin insan psikolojisini bilen, psikoterapi tecrübesi olan kişilerce yapılması, sıkıntı yaşayan bireylerde çok başarılı sonuçlar alınmasını sağlamaktadır.

EFT Hangi Alanlarda Kullanılır?

Olumsuz Duygular: Korku, kaygı, stres, öfke, acı, üzüntü, suçluluk, güvensizlik, kıskançlık, pişmanlık, yas, kötü anılar, kâbuslar, keder.

Olumsuz İnançlar: “Değersizim”, “Yeteri kadar iyi değilim”, “Sevilmeye değer değilim”, “Şanssızım”, “Yalnızlığa mahkûmum”, “Beceriksizim”, “Kimseye güvenilmez”


Anksiyete bozuklukları, depresyon ve endişeler: Panik bozukluk, fobiler, genel anksiyete, obsesyonlar (takıntılar), travma sonrası stres bozukluğu, sosyal fobi, performans anksiyetesi (sınav endişesi, sunum yapma endişesi, sporda başarı endişesi vb.), reddedilme endişesi, başarısız olma endişesi

Duygusal Travmalar: Kaza, deprem, cinsel taciz, mobbing, zorbalığa uğrama, terk edilme, işten atılma, soygun, yakınını kaybetme, haksızlığa uğrama,

İlişkiler: Çekingenlik, ilişki sorunları, eleştirilerden aşırı etkilenme

Performans Arttırma: Sınav, spor, sanat, iş alanlarında performans arttırma, topluluk önünde konuşma

EFT ve Bilimsel Çalışmalar

Harvard Tıp Okulu’nun yaptığı araştırmada EFT noktalarının uyarılmasının beyindeki amigdala bölgesinin aktivitesini düşürdüğü ortaya çıkmıştır. Klinik Psikolog David Feinstein yaptığı araştırmalarda bulgularını paylaşmıştır: Amigdala, kişisel bir alarm sistemi gibidir. Gerçek bir tehlike olmadığında, örneğin bilgisayarınız bozulduğunda veya sadece streste olduğunuzu düşündüğünüzde de amigdala tetiklenir ve stres hormonu olarak bilinen kortizol salgılanır. EFT noktaları uyarılarak amigdala uyarımı düşürüldüğünde beyne tehlike yok bilgisi gider ve yeni nöral ağ oluşur. Böyle bir durumda gerçek tehlikenin olmadığı bilgisayarın bozulması gibi durumlarda strese girmeden çözüm yolları bulmak mümkün olacaktır.(1)

ABD’li epigenetikçi Dawson Church ve arkadaşlarının 83 denek üzerinde yaptıkları araştırmada 1 saatlik EFT seansının ardından konuşma terapisi alan deneklere göre anksiyete ve depresyon düzeylerinde önemli ölçüde düşüş olduğu belirtilmiştir. Aynı çalışmada deneklerin stres hormonu kortizol düzeyleri de seans öncesinde ve sonrasında ölçülmüş ve EFT uygulanan kişilerin kortizol oranlarında da diğer gruba oranla büyük düşüş saptanmıştır. (2)

Church, Hawk ve arkadaşlarının travma sonrası stres bozukluğu olan 59 savaş gazisi ile yaptıkları çalışmada ise EFT uygulanan gazilerin 6 saatlik EFT seansından sonra TSSB puanları yarıya düşmüştür.(3)

Sakai ve arkadaşlarının Ruanda’daki travma sonrası stres bozukluğu olan çocuklarla yaptıkları çalışmada da tek bir EFT seansı sonrasında çocukların %96’ sının artık bu hastalığın kriterlerini karşılamadıkları belirlenmiştir.(4)

EFT ile ilgili çeşitli bilimsel araştırmalarda bu yöntemin travma sonrası stres bozukluğu, fobiler, yaygın anksiyete, özgül anksiyete, depresyon, kilo kontrolü, fiziksel ağrılar, fiziksel hastalıklar ve atletik performans konularında etkinliği kanıtlanmıştır.(5)

EFT TEKNİKLERİ BURSA MAVİ AĞAÇ PSİKOLOJİDE UYGULANMAKTADIR.

Kaynaklar:

  1. Feinstein, D. (2010). Rapid treatment of PTSD: Why psychological exposure with acupoint tapping may be effective. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. 47(3), 385-402. doi: 10.1037/a0021171
  2. Church, D., Yount, G., & Brooks, A. (2011). The effect of Emotional Freedom Techniques (EFT) on stress biochemistry: A randomized controlled trial. Journal of Nervous and Mental Disease.
  3. Church, D., Hawk, C., Brooks, A., Toukolehto, O., Wren, M., Dinter, I., & Stein, P. (2011). Psychological trauma in veterans using EFT (Emotional Freedom Techniques): A randomized controlled trial. Journal of Nervous and Mental Disease. 
  4. Sakai, C. S., Connolly, S. M., & Oas, P. (2010). Treatment of PTSD in Rwandan genocide survivors using Thought Field Therapy. International Journal of Emergency Mental Health, 12(1), 41-50.
  5. Feinstein, D. (2012). Acupoint stimulation in treating psychological disorders: Evidence of efficacy. Review of General Psychology, 16, 364-380. doi:10.1037/a0028602

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat