Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu Nedir?

            Öğrenci Koçluğu; akademik yaşamda başarı becerilerini arttırma amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan işbirliğidir. Öğrenci Koçluğunun amacı; öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır.

Başarılı bir sporcu koçunun oyuncuları için yaptığı, hedeflere ulaşmada motivasyon odaklı çalışmaları, öğrenci koçu öğrencisi için yapar. Öğrenci Koçu, öğrencinin hedeflere ulaşmasını destekler, öğrenme motivasyonunu arttırır, öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirir. Öğrenci Koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar.

          Koç ile öğrenci birlikte çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir. Birlikte sınav sürecini ve yaşamı paylaşırlar.

Öğrenci koçluğu uygulamaları “Şampiyon Öğrenci” ve “Ben Senin Yaşındayken” Kitaplarının yazarı Ömer AKTÜRK tarafından Kurucusu olduğu Mavi Ağaç Psikolojik Danışmanlık merkezinde uygulanmaktadır.

Öğrenci koçluğunun amacı;

 öğrencilerin,  her geçen gün zorlaşan sınav maratonunda rakiplerini geçerek belirledikleri hedeflere rahat ve sağlıklı bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktır.

Eğitim yaşamında bir çok öğrencide motivasyon eksikliğine bağlı ders başarısızlığı, aşırı kaygı ve bu kaygılarla baş edememe, yanlış ders çalışma yöntemleriyle çalışma, kendi öğrenme stilini bilmemeden kaynaklanan eksiklikler, dikkat eksikliği, sorulara zaman yetirememe, öz güven eksikliği, etkili öğrenme yöntemlerini bilmeme, ergenlik döneminin gelişimsel özelliklerine bağlı yaşamış oldukları psikolojik problemler gibi başarıyı olumsuz etkileyen problem öğrenci koçluğunun günümüz koşullarında önemini gözler önüne sermektedir.

Eğitim yaşantısının ve sınavların yaşamın bir parçası olduğunu düşündüğümüzde, hedeflerine ulaşan başarılı insanların ve sınavlarda Türkiye derecesi yapan öğrencilerin çok çalışan zeki kişiler değil, gerektiği kadar çalışan, sistemli olan, kendi özelliklerini keşfetmiş, motivasyon ve öz güven duygusu yüksek kişiler olduğunu görürüz.

Uygulamış olduğumuz Profesyonel öğrenci koçluğu ile; öğrencilerin, sağlıklı hedefler belirlemeleri, sınavlara hazırlık sürecinde karşılaşacakları problemlerle nasıl başa çıkacaklarını öğrenmelerini sağlamak ve kısa sürede bir çok konuyu nasıl öğrenebileceklerini gösterme amacıyla hafıza teknikleri, hızlı okuma, dikkat toplama yöntemleri, her öğrencinin özelliklerine göre ders planı hazırlama ve ders çalışma stilleri geliştirme, motivasyon, öz güven gibi bir çok alanda yetkin hale getirmeyi amaçlıyoruz.

  Koçluk ile, 

öğrenciler ders takviyesinin yanında koçluk seanslarıyla kendi potansiyellerini en üst seviyeye ulaştırarak rakiplerine göre büyük avantaj sağlamaktadır.

Koçluk öğrenciye ne kazandırır?

  • Kendisiyle ilgili farkındalık oluşturur.
  • Hedefine daha kolay ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlar.
  • Kaynaklarını daha etkin kullanmaya başlar.
  • Öz disiplin sağlar.
  • Önceliklerini belirler ve ertelemeyi bırakır.
  • Etkili adım atmaya hemen başlar.
  • Sürekli öğrenerek performansını artırır.
  • Yaşam dengesini kurar.
  • Yaşamının lideri olur.
  • Eski alışkanlıklarından kurtulup yepyeni etkin alışkanlıklar edinir.

Öğrenci koçluğu niçin gerekli?

1.Yapılan araştırmalarda öğrencilerin uzun süreli sınavlarda “ders çalışma yöntemlerini ve başarılı olma yöntemlerini bilmediği.

2.Bir program dahilinde çalışma alışkanlığını devam ettiremediği.

3.Özellikle günümüzde çalışan anne-baba çocuğu ile yeteri kadar ilgilenememesi ve bunun başarıya direk yansıdığı.

4.Anne ve babalar gayet iyi niyetli bir şekilde çocuklarının ders çalışmasını isterken farkında olmadan onları sınav sürecinde “ders çalışmaktan soğuttuğu”.

5.Öğrenci sınav sürecinde yalnızlık hissine kapılıp başaramayacağına ve kimsenin ona yardım edemeyeceğine inandığı.

 6.Öğrenci doğru motive edilmediği için yetenekleri ve neler yapabileceğini göremediği ortaya çıkmıştır.
İşte bütün bu saydığımız olumsuz etmenler ve şartlar uzun zamana yayılmış sınavlarda başarısızlığı kaçınılmaz kılmaktadır. Öğrenci koçluğu bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gereklidir. “Öğrenci koçu öğrencinin ve ne yapması gerektiğini bilemeyen ya da zamanı olmayan velinin de profesyonel yardımcısıdır”.

Öğrenci koçluğu sisteminde, öğrenci profesyonel yardım aldığı için kendini güvende hisseder. Doğru yönlendirilirse doğru hedefe ulaşacağı gerçeğini kavrar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat